#  Jong volwassenen ( 12 tot 18 jaar ) met kanker helpen aan een toekomst
   en hun zelfstandigheid bevorderen.

#  Voorlichting en onderzoek naar aangepaste scholingsmogelijkheden.

#  Bevorderen van een positief zelfbeeld.
    Vergoeding van hair extentions i.p.v. pruik door de Zorgverzekeraars mogelijk maken.

#  Voorlichting aan derden over de specifieke behoeften van deze groep jongeren.
    Een ziek kind op de middelbare school en hoe ga je daar als leraar en medeleerling mee om.
    Iedereen wordt tijdens zijn leven geconfronteerd met ziekte en overlijden en nog steeds    
    zijn er mensen die hier niet mee om kunnen gaan.

#  Voorlichting en hulp aan ouders met een jong volwassen kind met kanker.
Doelstelling Roxanne Warmerdam Fonds
*   Als sponsor kunt u ook hier met logo en link staan.
Wij zijn op zoek naar bestuursleden voor het  Roxanne Warmerdam Fonds.

Bent u een ouder van een jong volwassene of heb je zelf kanker gehad op de leeftijd van 12-18 jaar en wil je als ervaringsdeskundige in het bestuur plaats nemen.
Stuur dan een mail naar info@roxanne.nl

Wilt u ook helpen?
Neemt u contact op met info@roxanne.nl.
Inmiddels hebben wij door particulier initiatief al een keer een voor 1 jaar hairextenions gesponsord en een Zorgverzekeraar bereid gevonden om i.p.v. een pruik, voor dat zelfde bedrag de hairextentions te vergoeden.
ONZE SPONSOREN
*   Met dank aan Cocktail-Art die deze site voor een jaar sponsort.
cocktail events - web-site design